Znajdujesz się na www.bi-troll.pl  »   Oferta

Oferta Biura Inżynierskiego TROLL trójkąt

Usługi w zakresie:
Kompleksowa obsługa procesu budowlanego:
 • kierowanie budową
 • prowadzenie nadzorów na budowie
 • sporządzanie kosztorysów
 • sporządzanie specyfikacji technicznych
 • sporządzanie inwentaryzacji technicznych
 • wykonywanie przeglądów okresowych budynków
 • wydawanie ocen technicznych budynków
 • sporządzanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Doradztwo energetyczne:
 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
 • sporządzanie audytów energetycznych
 • wykonywanie audytów remontowych budynków
 • badania termowizyjne budynków i instalacji:

Oferujemy Państwu

kompleksowa obsługa procesu budowlanego
badania termowizyjne budynków i instalacji
wykonywanie audytów energetycznych budynków
wykonywanie świadectw energetycznych budynków

 

Biuro Inżynierskie TROLL

tel: 604-505-383, e-mail: biuro@bi-troll.pl

80-284 Gdańsk, ul. Zamenhofa 5/2